Byg garanti dækker fejl og mangler - Nu op til 150.000 kr.

Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker med Byg Garanti. Så er du nemlig dækket mod fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms.

Byg Garanti er gratis og følger automatisk med, når du vælger en håndværker, som er dækket af garantien.

Alle tvister indbringes for Byggeriets Ankenævn, som består af en dommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet TÆNK og Parcelhusejernes Landsforening samt to repræsentanter fra Dansk Byggeri. Dette sikrer en langt hurtigere og billigere afgørelse, end hvis der anlægges et civilt søgsmål.

Vilkår for byg garanti

Fem gode råd til et godt byggeprojekt

  1. Skriv ned, hvad du vil have lavet, hvordan og hvornår. Jo mere konkret du gør din opgave, jo lettere er det for håndværkeren at lave en tidsplan, der holder
  2. Skriv ned, hvornår eventuelle rater skal betales, og hvad de enkelte beløb skal være – inkl. moms
  3. Bliv enig med din håndværker om, hvad du forventer i forhold til oprydning, bortkørsel af affald, mødeaftaler og så videre. Det er en god ide for begge parter at skrive aftalerne ind i tilbuddet
  4. Gennemgå arbejdet sammen med din håndværker, når opgaven er færdig. Her kan I også tale om det bedst mulige vedligehold
  5. Vælg en håndværker med Byg Garanti. Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. inkl. moms i tilfælde af fejl og mangler.

Brug byggeriets servicekoncept

Byggeriets Servicekoncept er et aftaleværktøj, der hjælper dig og din håndværker med at undgå misforståelser og til at få det bedste resultat. Byggeriets Servicekoncept er udviklet af Dansk Byggeri i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Du kan læse og hente Byggeriets Servicekoncept på byggaranti.dk